Het houden van functioneringsgesprekken vraagt om een deskundigheid die het best in huis gehaald kan worden door het volgen van een cursus. ManagementInfo Academy heeft een e-learning opgesteld welke er voor zorgt dat cursisten in staat zijn om op een eenvoudige wijze zich te bekwamen in het houden van een functioneringsgesprek met resultaat.

Binnen bedrijven en zijn organisatie zijn er verschillende gesprekken. De meest voorkomende gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden zijn functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Een functioneringsgesprek komt van twee kanten. Het moet een openhartig gesprek zijn waarin van alles kan worden besproken. Van de situatie op de werkvloer tot de opleidingskansen van jou als medewerker. Bij een beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over jouw prestaties en jouw gedragingen. De leidinggevende heeft over een bepaalde periode bekeken hoe je presteert of gedraagt. Het is geen gesprek van twee kanten. De leidinggevende heeft zijn oordeel vooraf al klaar.

Deze verschillen: die tussen beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken kom uitgebreid aan de orde in de E-learning Functioneringsgesprekken met resultaat. Behaal nu ook jouw certificaat.