Het Belang van Functioneringsgesprekken

Het Optimaliseren van Werkprestaties Functioneringsgesprekken vormen een essentieel onderdeel van effectief personeelsbeheer. Deze regelmatige gesprekken tussen werkgevers en werknemers bieden een waardevolle gelegenheid om prestaties te bespreken, doelen te stellen...

E-learning cursus functioneringsgesprekken met resultaat

Functioneringsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid binnen organisaties. Het is een moment waarop de werknemer en werkgever in gesprek gaan over het functioneren van de werknemer. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om te kijken naar sterke...

Functioneringsgesprekken voeren met resultaat

Het voeren van functioneringsgesprekken vindt nog steeds niet binnen ieder bedrijf of instelling plaats en als ze gevoerd worden leveren ze te weinig resultaat.  In dit artikel een klein pleidooi voor het voeren van functioneringsgesprekken binnen alle organisaties en...

E-learning functioneringsgesprekken met certificaat

Het houden van functioneringsgesprekken vraagt om een deskundigheid die het best in huis gehaald kan worden door het volgen van een cursus. ManagementInfo Academy heeft een e-learning opgesteld welke er voor zorgt dat cursisten in staat zijn om op een eenvoudige wijze...

De frequentie en het nut van het houden van functioneringsgesprekken

Het functioneringsgesprek (soms ook wel  eens ‘doelstellingengesprek’ genoemd) is een terugkerend, vertrouwelijk, tweerichtingsgesprek tussen direct leidinggevende en de medewerker. Het gesprek vormt een gestructureerde manier van overleg waarin elkaars functioneren...